Comunicate de presă

Comunicat de presă finalizare proiect cod SMIS 103698

EPMC Consulting SRL, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene anunță finalizarea implementării proiectului “Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii” cod SMIS 103698.

Comunicat de presă 27.12.2017

Lansarea proiectului cod SMIS 103698 cu titlul “Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI 0263 Valea Ierii”

EPMC Consulting Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu 1 noiembrie 2017, proiectul “Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI 0263 Valea Ierii”.

9

Co-finanțare

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4- Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Strategic 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și de conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.

9

Perioada de implementare

Proiectul are o perioadă de implementare de 48 de luni, cu o valoare totală de 3.344.286,32 lei și cu o contribuție financiară din partea Uniunii Europene de 2.565.759,82 lei.

9

Locul de implementare

Locul de implementare al proiectului este pe întreg teritoriul ariei de protecţie ROSCI0263 Valea Ierii, din judeţul Cluj, în regiunea Nord-Vest, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale Valea Ierii și Băișoara.

9

Obiectivul general

Proiectul are drept obiectiv general conservarea biodiversităţii în situl de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii prin implementarea planului de management existent și contribuie la conservarea speciilor, habitatelor și elementelor de peisaj prin implementarea măsurilor de conservare, precum și prin reactualizarea informaţiilor legate de speciile de plante, animale și habitate de interes comunitar.

9

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora; actualizarea bazei de informaţii referitoare la speciile și habitatele pentru care a fost declarată aria naturală protejată; creșterea nivelului de conștientizare pentru grupurile interesate, prin acţiuni care au ca impact conservarea biodiversităţii; întărirea capacităţii administrative a custodelui solicitant de finanţare.

Date de contact

  EPMC Consulting Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 11, județul Cluj
  Ioana Cămărășan, Expert

  www.epmc.ro
  0264-411-894
  office@epmc.ro

  EPMC Consulting Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 11, județul Cluj
  Ioana Cămărășan, Expert

  www.epmc.ro
  0264-411-894
  office@epmc.ro