Administrare

Planul de management ROSCI0263 Valea Ierii

Planul de management constituie documentul oficial de prezentare a unei arii protejate prin care se stabilesc obiectivele, măsurile și resursele umane și materiale pentru realizarea acestor obiective.

Planul de management trebuie să integreze interesele de conservare a biodiversității, cu cele de dezvoltare socio-economică prin utilizarea durabilă a resurselor, cu respectarea trăsăturilor și activităților tradiționale, culturale și spirituale ale comunităților locale.

Întocmirea Planului de Management pentru situl ROSCI0264 – Valea Ierii face parte dintre demersurile ce contribuie la îndeplinirea obligației României de a elabora planuri de management pentru toate siturile Natura 2000. Planul de Management este un instrument pentru managementul conservativ și durabil al habitatelor / speciilor de interes comunitar din ROSCI0263 – Valea Ierii.

Planul de management urmărește menținerea stării de conservarea favorabilă a speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 Valea Ierii.

  Planul de Management al sitului de importanță comunitară ROSCI0263 Valea Ierii

Regulament și ordin de aprobare

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.559/AC din 7 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate, ţinând cont de Adresa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 2/221/CD din 18 aprilie 2016, Decizia SEA nr. 20 din 5 aprilie 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.340 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.431 din 18 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.634/322.163 din 27 aprilie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin:

  • Ordin nr. 1.130 din 16 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii
  • Emitent: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 717 din 16 septembrie 2016
  • Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 2016

Gestionarea ariei naturale protejate

Gestionarul ariilor naturale protejate este Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

9

Avizare

Pentru desfășurarea anumitor activități care pot avea impact asupra speciilor și habitatelor sau a ariei naturale ca un întreg (inclusiv investiții, planuri sau programe, proiecte) este nevoie de o avizare din partea gestionarului actual: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (vezi secțiunea AVIZE)

Echipa

Echipa de profesioniști care exercită custodia ariei naturale protejate Valea Ierii acoperă o gamă complexă de specializări, din domenii specifice, de biodiversitate (cu competențe aplicate în ornitologie, ihtiologie, mamifere, habitate, mediul abiotic), de geografie și științele naturii, GIS, accesare de finanțări din surse diverse, achiziții, educație și conștientizare, financiar și studii juridice.