Publicații

Ghidul speciilor din ROSCI0263 Valea Ierii

Ghidul speciilor și habiitatelor sitului de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii

Introducere

Acest materia a fost realizat cu scopul de a oferi informații publicului ineresat (turiști, localnici, elevi ș.a.) referitor la habitatele și speciile de plante și animale din aria naturală protejată Valea Ierii. Prin Conținutul acestui materia se dorește conștientizarea cu privire la necesitatea protecției mediului în general, și a biodiversității în special. O corectă informare și conștientizare cu privire la presiunile și amenințările la care este supus mediul înconjurător, animalele și plantele poate conduce la menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor din aria naturală protejată.

Prezentul ghid conține descrieri generale ale speciilor și habitatelor din aria naturală protejată Valea Ierii, importanța acestora din perspectiva ecosistemică, precum și presiunile și amenințăriile la care acestea sunt expuse.

Printr-o corectă informare se pot asigura premisele unui comportament responsabil, cu diminuarea considerabilă a prejudiciilor pe care la producem naturii, în mod voluntar sau involuntar.

Broșură

Ghid de colectare a produselor nelememnoase din situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii

Introducere

Te-ai gândit să te-apuci de cules fructe de pădure și ciuperci? Ei bine, înainte de asta, ar fi câteva lucruri importante de știut. În primul rând, trebuie să știi că te afli într-o arie naturală protejată, și, chiar dacă nu ar fi fost un regim diferit de protecție, fructele de pădure, ciupercile și plantele medicinale se află de cele mai multe ori în zone naturale protejate, astfel, este necesar să nu provoci niciun stres animalelor. În al doilea rând, gândește-te că, după ce tu pleci, animalele rămân acolo, așa că nu lăsa în urma ta deșeuri, încearcă să nu culegi fiecare fruct sau corp fructifer (al ciupercilor) întâlnit, mai ales dacă nu sunt mature (coapte). Și animalele au nevoie de mâncare și e de datoria ta să te asiguri de acest lucru. Din păcate, ghidul pe care îl propunem, este prezentat sub formă de limitări și interziceri, condiționalități necesare pentru protecția și conservarea animalelor și plantelor.

În aria naturală protejată de interes ROSCI0263 Valea Ierii există o serie de specii și habitate protejate, acestea având un regim de protecție pentru care este necesară respectarea unor măsuri de conservare. Habitatele protejate se referă la diferitele tipuri de păduri (foioase și conifere) și a zonelor de pajiști, care sunt asociate în mare măsură cu prezența afinelor și merișoarelor. Astfel că, dacă protejăm și conservăm un habitat, conservăm și afinișul sau zmeurișul și ne asigurăm că urmașii noștri vor avea și ei parte de acestea. În plus, din cauza faptului că în aria protejată mai trăiesc și alte specii, care în sezonul cald depind de prezența ciupercilor și a fructelor de pădure, cum ar fi animalele de talie mică (păsări, vulpi, iepuri sau jderi) sau animalele de talie mare, în cazul în care acestea nu au destulă hrană în habitatele naturale, vor coborî în zonele locuite, în grădinile și stânele localnicilor, provocând pagube. Sigur, tu nu vrei să fii tu cauza pentru care un vecin își pierde o oaie sau pentru care grădina ta poate fi călcată de mistreți.

Este de menționat că pe teritoriul ariei protejate există și o suprafață de teren care are rol de zonă de liniște pentru carnivore mari (urs, lup și râs), zone unde desfășurarea activităților perturbatoare (inclusiv a colectării fructelor de pădure și a ciupercilor) este interzisă. Zona este delimitată de râul Iara, de la zona numită Căprărețe, în amonte, pe partea stângă a râului, apoi urcă pe râul Măruțiu și Negrii, până în zona vârfului Buscat, continuând pe culme înspre nord, nord-est până în zona Căprărețe și marcată ca atare în teren, cu semne (vopsea) pe arbori, pietre sau stânci. Aceste interdicții sunt menținute în fiecare an, în perioada 01 aprilie – 30 iulie și se suprapune cu perioada de naștere și creștere a puilor, cea mai sensibilă perioadă pentru animalele protejate din zonă.