Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Implementarea Planului de Management

pentru aria naturală protejată ROSCI 0263 Valea Ierii

Cod SMIS 103698

 

 

Beneficiar: SC EPMC Consulting SRL

Echipa noastră, formată din peste 80 de experţi cu pregătire multidisciplinară, a acumulat o experiență sustenabilă, astfel încât, începând cu luna iulie 2016, EPMC a devenit custode a două arii protejate, semnând cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului două convenții de custodie a ariilor protejate:

9

ROSCI0236

ROSCI0236 Valea Ierii din județul Cluj

9

ROSPA0139 și ROSCI0419

Siturile de interes comunitar ROSPA0139 Piemontul Munţilor Metaliferi, împreună cu rezervaţia 2.519 Măgura Uroiului şi cu ROSCI0419 Mureşul Mijlociu-Cugir, de pe teritoriile județelor Alba și Hunedoara

Conservarea biodiversităţii este un domeniu de interes constant al EPMC.

Aria naturală protejată

ROSCI0263 Valea Ierii

Situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii este parte componentă a masivului Gilău-Muntele Mare, din Munţii Apuseni, Carpații Occidentali, România.

Aria naturală protejată se desfășoară pe teritoriul comunelor Valea Ierii (33%) și Băișoara (12%), din județul Cluj, având o suprafaţă de 6.289 ha, conform Formularului Standard Natura 2000 actualizat în anul 2016 și este reprezentat în teren în proporţii ridicate de păduri de foioase, amestec de foioase și conifere și păduri de conifere.

Conservare activă

Protecția speciilor de carnivore identificate pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii (Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx și Lutra lutra) se va realiza prin asigurarea zonei de liniște în zona Șoimu-Budureasa, prin asigurarea unui efectiv a ierviborelor ca bază trofică și prin activități de prevenire a braconajului cinegetic.

În plus, se propun măsuri pentru menținerea stării de conservare a speciilor de amfibieni rezidente în sit (Lissotriton vulgaris ampelensis și Bombina variegata) și a speciilor de nevertebrate.

Management eficient

Se realizează prin actualizarea inventarelor speciilor de animale și habitate și realizarea inventarelor pentru speciile de plante, precum și monitorizarea speciilor și habitatelor de interes comunitar aflate în formularul standard.

Rețeaua Natura 2000

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar.

Constituită pentru protejarea naturii și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice, Rețeaua Natura 2000 se fundamentează pe două directive ale Uniunii Europene:

  • Directiva Habitate
  • Directiva Păsări

Aria naturală protejată

ROSCI0263 Valea Ierii

Situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii este parte componentă a masivului Gilău-Muntele Mare, din Munţii Apuseni, Carpații Occidentali, România.

Aria naturală protejată se desfășoară pe teritoriul comunelor Valea Ierii (33%) și Băișoara (12%), din județul Cluj, având o suprafaţă de 6.289 ha, conform Formularului Standard Natura 2000 actualizat în anul 2016 și este reprezentat în teren în proporţii ridicate de păduri de foioase, amestec de foioase și conifere și păduri de conifere.

Conservare activă

Protecția speciilor de carnivore identificate pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii (Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx și Lutra lutra) se va realiza prin asigurarea zonei de liniște în zona Șoimu-Budureasa, prin asigurarea unui efectiv a ierviborelor ca bază trofică și prin activități de prevenire a braconajului cinegetic.

În plus, se propun măsuri pentru menținerea stării de conservare a speciilor de amfibieni rezidente în sit (Lissotriton vulgaris ampelensis și Bombina variegata) și a speciilor de nevertebrate.

Management eficient

Se realizează prin actualizarea inventarelor speciilor de animale și habitate și realizarea inventarelor pentru speciile de plante, precum și monitorizarea speciilor și habitatelor de interes comunitar aflate în formularul standard.

Rețeaua Natura 2000

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar.

Constituită pentru protejarea naturii și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice, Rețeaua Natura 2000 se fundamentează pe două directive ale Uniunii Europene:

  • Directiva Habitate
  • Directiva Păsări

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro