Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Despre proiect

Descriere

Proiectul cod SMIS 103698 Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4- Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Strategic 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și de conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.

I

23 august 2017

Data semnării contractului de finanțare nr. 115

I

1 noiembrie 2017

Data începerii proiectului

]

31 octombrie 2021

Data finalizării proiectului

3.344.286,32 lei

Valoarea totală a finanțării

2.565.759,82 lei

Contribuția financiară UE

452.781,14 lei

Contribuția financiară din bugetul național

Planul de management

Planul de management a fost elaborat în cadrul proiectului SINCRON – Sistem Integrat de Management și Conștietizare în România a Rețelei Natura 2000, elaborat de SC TEAMNET INTERNATIONAL SA.

Locul de implementare al proiectului este pe întreg teritoriul ariei de protecţie ROSCI0263 Valea Ierii, în județul Cluj, în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale Valea Ierii și Băișoara.

Aria naturală protejată se desfășoară pe teritoriul comunelor din județul Cluj Valea Ierii (33%) și Băișoara (12%), având o suprafaţă de 6.289 ha, conform Formularului Standard Natura 2000 actualizat în anul 2016, și este reprezentat în teren în proporţii ridicate de păduri de foioase, amestec de foioase și conifere și păduri de conifere.