Știri

Sesiune de conștientizare nr. 2 la Școala Gimnazială ”Mircea Luca” Băișoara, 26 noiembrie 2019

publicat în data de: 26 noiembrie 2019

Campania de conștientizare școli în cadrul proiectului cod SMIS 103698 Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 a ajuns azi în Scoala Gimnazială ”Mircea Luca” din comuna Băișoara, Cluj.

EPMC Consulting, beneficiarul proiectului Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii a organizat, la data de 26 noiembrie 2019, cel de al doilea eveniment de informare cu elevii din aria naturală protejată. Azi am fost la Școala Gimnazială ”Mircea Luca” din comuna Băișoara, județul Cluj și am contribuit la învățarea active pentru îmbunătățirea cunoștințelor de biodiversitate și de protecția mediului, în vederea construirii unui comportament conservative la nivelul elevilor și profesorilor de pe teritoriul ariei naturale protejată ROSCI0263 Valea Ierii.

Evenimentul de informare din cadrul proiectului are ca scop creșterea nivelului de conștientizare pentru grupurile interesate care au ca impact conservarea biodiversității prin organizarea unor sesiuni de educare cu subiecte de biodiversitate, de gestionarea corectă a deșeurilor generate în aria naturală protejată, de protecția apelor de suprafață si subterane, protecția speciilor și habitatelor și protecția ariei naturale protejate, în general, precum și prezentarea ROSCI0263 Valea Ierii elevilor din comuna Băișoara.

Campania de conștientizare școli în cadrul proiectului cod SMIS 103698 Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 în Scoala Gimnazială Valea Ierii, județul Cluj

publicat în data de: 7 noiembrie 2019

EPMC Consulting, beneficiarul proiectului ”Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii” a organizat, la data de 6 noiembrie 2019, primul eveniment de informare cu elevii din aria naturală protejată.

Am fost la Școala Gimnazială din comuna Valea Ierii, județul Cluj și am contribuit la învățarea active pentru îmbunătățirea cunoștințelor și schimbarea atitudinii și a comportamentului elevilor și profesorilor de pe teritoriul ariei naturale protejată ROSCI0263 Valea Ierii.

Inaugurare traseu de interpretare ROSCI0263 Valea Ierii, județul Cluj

comuna Valea Ierii, județul Cluj | 13 octombrie 2019

Echipa EPMC Consulting, beneficiarul proiectului ”Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii”, a inaugurat traseul tematic din ROSCI0263 Valea Ierii, județul Cluj.

Traseul tematic din Valea Ierii are o lungime de de 9 km, este situat paralel cu râul Iara, de-a lungul drumului forestier cu următoarele caracteristici:

 • durata parcurgerii: aprox. 2 ore pe jos/30-45 min. cu bicicletele;
 • grad de dificultate: redus;
 • altitudine de pornire: 850 m ASL;
 • altitudine de finalizare: 1.100 m ASL;
 • conține 10 panouri educative cu informații despre habitatele și speciile protejate din Valea Ierii;
 • conține 2 panouri de informare, la început și final de traseu.

Traseul tematic a fost realizat în cadrul proiectului cod SMIS 2014+103698 ”Implementarea Planului de Management a ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii”, activitatea 3.4 Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate și realizarea de panouri educative (activitățile 4.1.4. și 4.1.5 din Planul de acțiuni).

Traseu de interpretare a valorilor naturale în Valea Ierii de 9 km

Valea Ierii, județul Cluj | 30 septembrie 2019

Pe parcursul lunii septembrie 2019, continuând până la finalul la finalul lunii octombrie, am fost și vom fi în teren, în #ROSCI0263ValeaIerii (comunele Valea Ierii și Băișoara, județul Cluj) pentru realizarea unei activități importante în cadrul proiectului nostru de implementare a Planului de management al ariei naturale protejate, cea de realizare a unui traseu de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate și de panouri educative.

Ce este un traseu tematic într-o arie naturală protejată?
Nimic altceva decât o modalitate informală de educație a publicului de orice vârstă, un instrument activ de educție de mediu și de apreciere a valorilor nebănuite ale unei arii natuale protejate.

Revenind la traseul nostru tematic din Valea Ierii, echipa EPMC propune:

 • un traseu tematic de 9 km, situat paralel cu râul Iara, de-a lungul drumului forestier;
 • durata parcurgerii: aprox. 2 ore pe jos/30-45 min. cu bicicletele;
 • grad de dificultate: redus;
 • altitudine de pornire: 850 m ASL;
 • altitudine de finalizare: 1.100 m ASL;
 • 10 panouri educative cu informații despre habitatele și speciile protejate din Valea Ierii;
 • 2 panouri de informare, la început și final de traseu, pe care încă le montăm;
 • un traseu care străbate majoritatea habitatelor, mai puțin cele de foioase, precum și zonele umede de protecție pentru amfibieni.

Traseul tematic a fost realizat în cadrul proiectului cod SMIS 2014+103698 ”Implementarea Planului de Management a ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii”, activitatea 3.4 Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate și realizarea de panouri educative (activitățile 4.1.4. și 4.1.5 din Planul de acțiuni).

Sesiunea de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii

Băișoara, județul Cluj | 24 iulie 2019

În contextul derulării contractului de finanțare pentru proiectul Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI 0263 Valea Ierii”- cod SMIS 103698, EPMC Consulting SRL a organizat la data de 24 iulie 2019 ce-a de a doua sesiune de evenimente (sesiuni de educare în școlile din Valea Ierii și Băișoara și workshop-uri/seminarii informative cu reprezentanții mediului privat, de pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii): sesiunea de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii, județul Cluj, la Băișoara, județul Cluj.

Scopul acestei sesiuni educative este creșterea nivelului de conștientizare pe teritoriul ariei naturale protejate și promovarea recoltării și valorificării corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii (fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale etc.).

Evenimentul a avut loc la sediul Căminului Cultural din comuna Băișoara, județul Cluj și a beneficiat de sprijinul Primăriei comunei Băișoara, instituție cu rol agregator pentru grupurile țintă ale proiectului.

Participanții la eveniment au fost din categoria culegătorilor de pe raza UAT Băișoara și Valea Ierii, a firmelor autorizate din domeniul culegerii și procesării produselor nelemnoase ale pădurii și oficiali din cadrul administrației locale.

Sesiunea de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii

Băișoara, județul Cluj | 22 iulie 2019

EPMC Consulting, beneficiarul proiectului Implementarea Planului de Management pentru aria
naturală protejată ROSCI 0263 Valea Ierii
– cod SMIS2014+103698 vă invită la:

 • Sesiunea de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Terii, județul Cluj

Evenimentul este organizat în cadrul acțiunilor de informare și conștientizare aferente proiectului
Implementarea Planului de Management pentru aria naturala protejatc ROSCI 0263 Valea Ierii

 • Data: 24 iulie 2019, ora 12.00
 • Loc de desfasurare: Cămin Cultural Comuna Băișoara, județul Cluj

Scopul acestui eveniment este de a promova recoltarea și valorificarea corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii – fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale etc.

Pentru confirmări, detalii și informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați, la telefon/fax: 0264/411894 sau la adresa de e-mail: office@epmc.ro.

Sesiunea de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii

Băișoara, județul Cluj | 22 iulie 2019

EPMC Consulting, beneficiarul proiectului Implementarea Planului de Management pentru aria
naturală protejată ROSCI 0263 Valea Ierii
– cod SMIS2014+103698 vă invită la:

 • Sesiunea de informare pentru promovarea unei recoltări corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Terii, județul Cluj

Evenimentul este organizat în cadrul acțiunilor de informare și conștientizare aferente proiectului
Implementarea Planului de Management pentru aria naturala protejatc ROSCI 0263 Valea Ierii

 • Data: 24 iulie 2019, ora 12.00
 • Loc de desfasurare: Cămin Cultural Comuna Băișoara, județul Cluj

Scopul acestui eveniment este de a promova recoltarea și valorificarea corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii – fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale etc.

Pentru confirmări, detalii și informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați, la telefon/fax: 0264/411894 sau la adresa de e-mail: office@epmc.ro.

Agenția Naturală pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a publicat detaliile colaborării pentru implementarea proiectelor de biodiversitare POIM 2014-2020

Cluj-Napoca, județul Cluj | 21 februarie 2019

În vederea continuării implementării cu succes a proiectelor privind ariile naturale protejate din România în care beneficiari, la momentul semnării Cererilor de Finanțare/ Contractelor de Finanțare, au fost custozii legali ai ariilor naturale protejate, calitate atribuită ANANP la acest moment, ANANP a publicat un model de ACORD DE COLABORARE, agreat cu AMPOIM, model disponibil aici.

Sursa: ANANP

Valea Ierii – obiectiv de conservare pentru specialiști și turiști deopotrivă

Valea Ierii, județul Cluj | 25 ianuarie 2019

Studiul parțial privind habitatele şi speciile de interes comunitar din ROSCI0263 Valea Ierii, pe care specialiștii îl realizează în perioada aceasta, relevă: ursul, Ursus arctos, specie care este monitorizată prin proiectului derulat de EPMC, a fost observat în număr de 3 indivizi, într-o perioadă de referință care se încheie la finalul acestei luni, ianuarie 2019. Fiind o specie care își petrece majoritatea iernii în somnul de iarnă, acesta este un rezultat firesc.

Zăpezile abundente din ROSCI0263 Valea Ierii, din iarna anului 2018, au făcut dificilă găsirea hranei (specia fiind preponderent vegetariană și insectivoră), cu un consum energetic ridicat, ca atare, s-au observat urme și semne puține ale activității urșilor.

Ne așteptăm ca odată cu încălzirea vremii, urșii să își intensifice activitatea. Până atunci, Valea Ierii (județul Cluj) rămâne o destinație de turism responsabil și conservativ.

Imagini capturate cu camerele montate în ROSCI0263 Valea Ierii

comuna Valea Ierii, județul Cluj | 15 decembrie 2018

Geografic, situl Valea Ierii din județul Cluj este situat în Masivul Muntele Mare (parte a Munţilor Gilău-Muntele Mare) în partea nord-estică a Munţilor Apuseni, la contactul acestora cu Depresiunea Transilvaniei. El reprezintă versantul nord-estic al Masivului Muntele Mare, fiind extins în lungul văilor Iarei şi Şoimului ce îşi au izvoarele sub vârful Muntele Mare.

Aria naturală protejată Valea Ierii a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.

Obiectivele de conservare ale ROSCI0263 Valea Ierii sunt: lup Canis lupus*, urs Ursus arctos*, râs Lynx lynx, vidră Lutra lutra, triton comun transilvănean Lissotriton vulgaris ampelensis, buhai de baltă cu burta galbenă Bombina variegata, zglăvoc Cottus gobio, chișcar Eudontomyzon danfordi, moioagă Barbus meridionalis, rădașcă Lucanus cervus, fluture auriu Euphydryas aurinia și habitatele 6520 Fânețe montane, 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) și 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea).

Speciile și habitatele enumerate în formularul standard al ROSCI0263 Valea Ierii, varianta actualizată, au suferit și ele schimbări de-a lungul modificărilor legislative prin care s-au stabilit și suprafețele, și din această cauză, o parte a lor se află în formularul standard, dar nu se găsesc și în Planul de management. Printre aceste specii și habitate există și specii prioritare la nivelul Uniunii Europene.

#EPMC nu mai este custodele ROSCI0263 Valea Ierii din anul 2018, dar continuă implementarea obiectivelor de conservare asumate prin proiectul ”Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii” cod SMIS 2014+ 103698.

Vizită de monitorizare în ROSCI0263 Valea Ierii

comuna Valea Ierii, județul Cluj | 14 noiembrie 2018

Despre situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii:

 • este situat în întregime pe teritoriul judeţului Cluj, în regiunea Nord-Vest, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale Valea Ierii și Băișoara (Băișoara 12%, Valea Ierii (33%);
 • are o suprafaţă de 6289 ha, conform Formularului Standard Natura 2000 actualizat în anul 2016; – este reprezentat, în teren, în proporţii ridicate, de păduri de foioase, amestec de foioase și conifere și păduri de conifere;
 • a fost declarat sit de importanţă comunitară prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare;
 • este parte componentă a masivului Gilău-Muntele Mare, în cadrul Munţilor Apuseni;
 • printre obiectivele de conservare se numără mamifere: lup (Canis lupus*), urs (Ursus arctos*), râs (Lynx lynx), vidră (Lutra lutra); – alte specii protejata în Valea Ierii sunt amfibienii – triton comun transilvănean (Triturus /Lissotriton vulgaris ampelensis), buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), zglăvoc (Cottus gobio)(, chișcar Eudontomyzon danfordi), moioagă (Barbus meridionalis), rădașcă (Lucanus cervus), fluture auriu (Euphydryas aurinia);
 • de asemenea, sunt protejate habitatele: 6520 Fâneţe montane, 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91V0 Păduri dacice de fag (SymphytoFagion) și 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea).

ROSCI0263 Valea Ierii are un Plan de management și un Regulament, din anul 2016. În același an, Agenția Națională pentru Protecția Mediului a atribuit EPMC custodia acestei arii naturale protejate pentru administrarea acesteia și pentru protecția eficientă a patrimoniului natural.

Foto: vizita de monitorizare a implementării proiectului cod SMIS 2014+ 102769, din data de 14.11.2018: elemente de protecție și semnalizare a speciilor care constituie obiective de conservare (zonele umede sunt vitale pentru conservarea speciilor protejate).

Guvernul României a aprobat înființarea structurilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

comuna Valea Ierii, județul Cluj | 31 octombrie 2018

În ședința de guvern de azi, 31 octombrie 2018, membrii guvernului au adoptat ”Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”.

Ce înseamna acest lucru, explicat de un custode?

 • Că la data înființării structurilor teritoriale ale ANANP, atribuțiile custozilor ariilor naturale protejate vor fi preluate de către acestea.
 • Că cele 142 de arii naturale protejate administrate prin 260 de convenții de custodii, desemnate în urma unor selecții de aplicații de atribuire de custodii, derulate în perioada 2016-2017 și asumate prin contracte între ANANP și ONG-uri, societăți comerciale, instituții de învățământ, cercetare etc. vor fi preluate de specialiștii noi, angajați ulterior înfiintării acestor structuri teritoriale.
 • Că, în conformitate cu delcarațiile ministului mediului, ”prin înființarea structurilor teritoriale ale ANANP vom pune practic ordine în acest sistem și ne vom asigura că statul român, prin instituțiile sale, își asumă aplicarea unitară a legislației de mediu pe întreg teritoriul României. Astfel vor dispărea toate sincopele, cazurile de proiecte blocate, de avize eliberate cu întârziere, de avize neconforme cu legislația în vigoare, sau de interpretări excesive și neunitare ale legislației”, se va realiza de administrare a ariilor naturale protejate din România cu mai multă celeritate.
 • Că avizele pentru proiecte de investiții în arii protejate, mai ales în cazul unor proiecte blocate din motive de exploatări abuzive ale teritoriilor protejate pentru conservare de specii sau de habitate, se vor emite mai ușor.

EPMC Consulting a finalizat parte din activitatea de semnalare a unor zone de protecție din ROSCI 0263 Valea Ierii (foto).

Custodele ROSCI0263 Valea Ierii a marcat zonele umede protejate din sit

comuna Valea Ierii, județul Cluj | 15 octombrie 2018

Conservarea biodiversităţii (a speciilor, habitatelor și a elementelor de peisaj) în situl de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii este asigurată prin montarea de către custodele EPMC Consulting a următoarelor elemente de panotaj și de limitare a accesului în zonele de protecție:

 • bariere lemn pentru limitarea accesului în perioadele sensibile ale sitului, în perioadele de reproducere a amfibienilor în zonele umede identificate ca fiind importante pentru cele două specii de interes comunitar protejate (Bombina variegata și Lissotriton vulgaris ampelensis), precum și în perioadele de liniște, pe drumurile de scos apropiat sau forestiere;
 • țăruși lemn pentru evidențierea și marcarea limitelor zonelor umede importante în reproducerea amfibienilor pentru a avertiza agenții economici și turiștii de importanța menținerii lor într-o stare ecologică bună;
 • panouri de evidențiere limite (4) montate în 4 puncte cheie la limita sitului, pe căile de acces și vor semnaliza prezenta sitului, limitele acestuia, activitățile permise și interzise și măsurile de conservare care vor trebui respectate;
 • panou informativ pupitru, montate în zonele umede, pentru a explica importanța acestora pentru aria protejată și pentru speciile de interes conservativ.

Cerbul din ROSCI0263 Valea Ierii, în plin sezon de boncănit

comuna Valea Ierii, județul Cluj | 30 septembrie 2018

Suntem azi în aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii. Motivul este unul special, deoarece în perioada aceasta, poienile și pădurile răsună de boncănitul cerbilor, preocupați să atragă ciutele.

Pentru iubitorii naturii, perioada care a început în mijlocul lunii septembrie și mai durează până la mijlocul lui octombrie este o oportunitate de a observa și fotografia minunatul ierbivor.

Cerbul (Cervus elaphus) este recunoscut pentru coarnele mari și ramificate, fiind unul dintre cele mai mari specii de ungulate din Europa, indivizii din România fiind mai masivi decât cei din alte țări.
Masculii (cerbii) sunt mai mari decât femelele (ciute) și singurii care prezintă coarne.

Cerbii pot ajunge la o greutate de până la 300 kg și la o lungime a corpului de până la 260 cm, iar înălțime la greabăn de 150 cm. Blana este brun-roșcată și prezintă o oglindă albă (zona perianală) sub coadă.

Cerbii își pierd coarnele la începutul primăverii, pentru a face loc unui set nou de coarne.
Sezonul de reproducere este scurt, în perioada septembrie-octombrie, perioadă numită boncănit.
Boncănitul este caracterizat de sunetele puternice emise de masculi, prin care își fac simțită prezența pentru ciute, și pentru alți masculi cu care pot concura pentru teritoriu sau dreptul de a se reproduce.
Adeseori, apar lupte între masculi pentru supremație în cadrul acelor teritorii bogate în hrană. Puii se nasc în luna mai.

ROSCI0263 Valea Ierii, supravegheată video pentru monitorizarea faunei

comuna Valea Ierii, județul Cluj | 15 septembrie 2018

Custodele ROSCI0263 Valea Ierii a montat pe teritoriul ariei naturale protejate plăcuțe de avertizare pentru atenționarea turiștilor și a localnicilor cu privire la:

 • interzicerea aprinderii focului în locuri neamenajate, fără minime măsuri de limitare a unor consecințe devastatoare;
 • interzicerea abandonării deșeurilor rezultate în urma drumețiilor;
 • atenționare privind monitorizarea video a ariei naturale protejate, pentru conservarea florei.
  Conservarea biodiversității în Valea Ierii este un obiectiv luat în serios de agenții noștri din teren.