Obiective

Obiectivul general și scopul implicit

Obiectivul general și scopul implicit al acestui proiect îl constituie conservarea biodiversităţii în situl de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii, prin implementarea planului de management al sitului.

Pentru ca Proiectul cod SMIS 103698 Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii să poată susține obiectivul general, cu încadrare în contextul obiectivului general al POIM 2014-2020 și al Axei 4. OS 4.1, au fost stabilite patru obiective specifice (OS) care corespund unor activități și acțiuni identificate și selectate din planul de acțiune, conform Planului de management aprobat.

Obiective specifice

Asigurare

Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora, în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii.

Actualizare

Actualizarea bazei de informații referitoare la speciile și habitatele din situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii, pentru care a fost declarată aria naturală protejată.

Creştere

Creşterea nivelului de conștientizare pentru grupurile interesate care au ca impact conservarea biodiversității pentru situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii.

Întărire

Întărirea capacității administrative a custodelui ariei naturale protejate.