Comunități și evenimente locale

Comunități

Garanția unui management eficient al unei arii naturale protejate se poate obține doar atunci când comunitățile locale devin parte a acestui demers de management participativ.

9

Protejare și conservare

Protejarea și conservarea resurselor de biodiversitate și a resurselor naturale pot fi realizate numai cu ajutorul acelor comunități care intră în contact direct și nemijlocit cu acestea, comunități care nutresc un puternic sentiment de identitate și apartenență la locurile tributare acestor resurse.

9

Desfășurare

Desfășurarea unor manifestări sau evenimente culturale, etno-folclorice, comemorative reprezintă dovada clară a legăturilor de dependență între locuri și oameni, precum și a elementelor de topofilie existente.

Evenimente locale

Comunitățile din cele două localități care se regăsesc pe teritoriul ariei naturale protejate susțin evenimente care marchează sezonul recoltei sau sărbătoresc oamenii locului.

9

Comuna Băișoara

Fie că vorbim de manifestările Zilele comunităților, sub denumirea generică de ”Zilele comune Băișoara” sau despre ”Festivalul Bunătăților Tradiționale de la Valea Ierii”, prin intermediul acestor manifestări, se încearcă promovarea tradițiilor, a obiceiurilor locale și a specificităților locurilor.