Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Contact

Formular de contact

4 + 9 =

Sediul UIP

Avizare

Pentru desfășurarea legală a unor activități care urmează a se derula și care pot avea impact asupra speciilor și habitatelor sau asupra sitului Natura 2000 ca un întreg (inclusiv investiții, planuri, programe sau proiecte), este nevoie de o avizare din partea custodelui, conform Ordinului nr. 1447/2017 privind aprobarea metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate> și a Art. 28 și a Art. 28¹ din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de emitere a avizelor este de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării cu documentația completă. Pentru informații suplimentare, contactați custodele la datele din Contact.

Date de contact pentru echipa de implementare

Corina – Gabriela Moga

  Manager proiect
  0733-106.568
  0264-411.894
  corina.boldor@epmc.ro

Sabin Neațu

  Biolog, Agent de teren
  0725-572.772
  0264-411.894
  sabin.neatu@epmc.ro