Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Galerie foto

Aquila chrysaetos

Acvila de munte

Bombina variegata

Buhai de baltă cu burta galbenă

Caltha palustris

Bulbuc de baltă

Canis lupus

Lup

Corvus corax

Corb

Hepatica transsilvanica

Crucea voinicului

Acumularea Bondureasa

Lacerta agilis

Șopârla de câmp

Lanius collurio

Sfrâncioc roșiatic

Libellula depressa

Libelula

Lucanus cervus

Rădașca

Lynx lynx

Râs

Motacilla cinerea

Codobatura de munte

Valea Sălașelor

Phoxinus phoxinus

Boiștean

Rana temporaria

Broasca roșie de munte

Soldanella montana

Degetăruț

Tetrao urogallus

Cocoș de munte

Lissotriton vulgaris ampelensis

Triton comun transilvănean

Turdus torquatus

Mierla gulerată

Vedere dinspre Valea Ierii

Turdus viscivorus

Sturz de vâsc

Ursus arctos

Urs

Vulpes vulpes

Vulpe